Gélový sysém - jednoducho aplikujte farby Gél laku ako vrchnú vrstvu.